Vi stiller som takstmann i Kristiansand

Holder du til i Kristiansand og trenger hjelp fra en takstmann? FG partner har omfattende kunnskap rundt bygg og ulike byggekonstruksjoner. Vi kan stille som en objektiv takstmann til vurdering av bolig for en rekke takstrapporter, deriblant salg, kjøp, arv, refinansiering, skademelding m.m.

  • Forhåndstakst
  • Reklamasjonstakst
  • Verdi- og lånetakst 
  • Tilstandsrapport
  • Verdivurdering

Hvorfor bruke oss som takstmann? 

Kunnskap og kompetanse

Som tømrere har vi omfattende kunnskap og erfaring innen byggebransjen. Dette gjør oss i stand til å vurdere og vekte ulike faktorer som påvirker verdsettelsen av eiendommer. Vi har inngående kunnskap om byggeteknikker, konstruksjonsmaterialer, byggeforskrifter og andre relevante aspekter ved byggverk.

Helhetlig vurdering

Som tømrer og takstmann kan vi gi en helhetlig vurdering av eiendommen. Vi kan inspisere både eksteriøret og interiøret av bygningen, vurdere tilstanden til strukturen, identifisere eventuelle feil, mangler eller behov for vedlikehold, og vurdere verdien av eiendommen basert på deres kunnskap og erfaring.

Nøyaktige estimater

Med vår byggfaglige bakgrunn kan vi som takstmenn gi mer nøyaktige estimater når det gjelder reparasjonskostnader, potensial for oppgradering og eventuelle kostnader knyttet til ombygging eller renovering av eiendommen. Dette er viktig for både kjøpere og selgere, da det gir realistisk informasjon om eiendommens verdi og tilstand.

Vi utfører oppdrag som takstmann i hele Kristiansand, Mandal og nærliggende områder. 

Objektivitet

Vi kan tilby en uavhengig og objektiv vurdering av eiendommen. Vi er ikke knyttet til noen spesifikke interesser eller parter i transaksjonen, og våre vurderinger er basert på vår faglige kompetanse og erfaring. Dette gir større tillit til takstrapporten og kan bidra til å unngå konflikter eller tvister mellom kjøper og selger.

Rådgivning og veiledning

Som takstmann med bakgrunn fra byggebransjen kan vi også gi råd og veiledning til både kjøpere og selgere. Vi kan hjelpe med å identifisere potensielle problemer eller forbedringsmuligheter knyttet til eiendommen og gi anbefalinger om hvordan man kan håndtere dem. Dette kan være svært verdifullt for å ta informerte beslutninger og sikre en vellykket eiendomstransaksjon.

Ta kontakt med oss om du har behov for en takstmann i Kristiansand!